Client: Privat
Any: 2017
Treball realitzat: Disseny i fabricació
Categoría: Maquinària | Peces

Descripció

Disseny i fabricació de braç de pintura, creat a base de geometries complexes, que forma part del total de quatre braços d’una línia de pintura per a estructures metàl·liques. Fabricat en PA12 i d’una sola peça, la part impresa pesa al voltant d’un quilogram, la qual cosa significa que el seu pes és 149 vegades més lleuger que un braç de pintura tradicional. El mateix passa amb la seva mida: els seus 300 mil·límetres no tenen res a veure amb els 1.500 metres habituals que té un braç de pintura.

El seu pes implica que sigui una peça àgil, que triga microsegons a arribar a la seva velocitat màxima i al seu torn, a parar. El fet que sigui lleuger implica que tots aquells sistemes que s’usen per al seu moviment siguin més compactes: els motors, les caixes reductores o els variadors de freqüència són més petits, la qual cosa permet molta agilitat a la màquina en conjunt. A diferència, les màquines preexistents en el mercat realitzen un moviment molt llarg per a poder accelerar i frenar (atès que necessiten molt espai per a poder realitzar tots dos), la qual cosa fa que un braç hagi d’anar d’un extrem del rail a l’altre. En aquest cas, els braços tan sols es desplacen on és necessari: acceleren, frenen i canvien de direcció de manera ràpida, àgil i precisa.

Aquest és un dels quatre braços que posseeix la línia de pintura daVINCI Painting Line. 4 braços que funcionen de manera independent, en lloc de dos braços que treballen de forma interconnectada, com passa en les màquines tradicionals. Aquest fet, en realitat, equival a tenir quatre línies de pintura separades en una, perquè els braços funcionen de manera autònoma, alhora que usen un espai molt més reduït. El fet de tenir quatre braços que funcionen independentment l’un de l’altre, implica que la màquina sigui capaç de treballar la pintura amb més delicadesa i precisió. Un fet que li permet treballar moltes capes de pintura fines, en lloc de poques i amb una gran quantitat de pintura per a haver d’aprofitar el seu pesat i poc àgil moviment, com venia passant fins ara amb les màquines que es troben en el mercat.

Share This