Filtres de neteja

Client: Producció propia

Any: 2017
Treball realitzat: Disseny i fabricació
Categoría: Maquinària | Peces

Descripció

Els filtres originals que es troben en el mercat per a la nostra cabina de neteja i post processat de peces 3D estan fabricades amb ceràmica o tungstè a partir de motlles. Des de S3 Advanced Engineering, hem dissenyat i fabricat filtres amb diferents geometries internes, per a optimitzar el flux en funció de la mena d’abrasiu i acabat requerit. Un procés producte que, gràcies a la impressió 3D (fabricació additiva), ens permet un control total sobre el procés, que no es podria fer amb filtres estàndard.

Share This