Client: privat

Any: 2017-2018

Treball realitzat: I+D+i

Categoría: I+D+i

Descripció

Project Black és una màquina dissenyada per al post tractament per al procés de tenyit de les peces resultants de les tecnologies d’impressió 3D Selective Laser Sintering (SLS) i Multi Jet Fusion (MJF). Tecnologies d’impressió en 3D que, encara que consten de múltiples avantatges, no permeten la impressió de peces en color.

L’objectiu de Project Black és donar color a les peces impreses de manera fàcil, ràpida i còmoda, podent millorar les tècniques que existeixen en el mercat avui dia i oferint un acabat 100% uniforme.

Usar Project Black per al pintat de peces implica l’automatització del procés de tenyit de peces 3D MJF i SLS, a més d’un mecanisme simple i funcional, per a un fàcil ús . També una optimització del tint, adaptant la quantitat de pintura a les dimensions de les peces que han de tenyir-se.

Ha estat dissenyada perquè el seu manteniment sigui molt senzill i perquè faci un ús energètic baix. La pintura que usarà serà sempre a base de tint líquid o amb cartutxos, prescindint dels aerosols.

L’adquisició d’aquesta màquina implica un preu molt assumible, en comparació amb les tecnologies preexistents en el mercat.

Share This