Peces per a ponts i edificacions estructurals

Client: privat
Any: 2018
Feines realitzades: I+D+i, diseny i fabricació
Categoria: Fabricació | I+D+i | Peces

Descripció

Aquest projecte, destinat al sector de l’enginyeria civil i de l’arquitectura, consisteix en el disseny i la fabricació d’una sèrie de peces de logística estructural que poden ser integrades en ponts i edificis. Les peces estan pensades per a donar una major flexibilitat de moviment i capacitat de torsió, que supera en cinc vegades la durabilitat enfront de l’acer; a més d’aportar al seu torn un toc estètic diferencial.

Les peces, dissenyades en 3D per *FICEP S3, són capaces de mantenir la forma de tubs metàl·lics que, exposats a dràstics canvis ambientals de temperatura, tendeixen a expandir-se i contreure’s, permetent una deformació de fins fins a *4mm en qualsevol sentit i evitar així possibles danys estructurals.

Les peces convencionals, compostes per metall galvanitzat i recobertes de zinc, van perdent la seva capa protectora i tendeixen a oxidar-se a causa de l’exposició als canvis ambientals. Això significa que necessiten un manteniment regular; alguna cosa que no és necessari en el cas de les peces realitzades mitjançant fabricació additiva. Una solució que a més de ser innovadora i estètica, és d’allò més funcional i efectiva amb caràcter general, ja que aconsegueix reduir de manera dràstica els costos de manteniment, de personal i del logística.

Una altra de les característiques del projecte és que en estar fetes d’un material més lleuger, la seva instal·lació és molt més senzilla, reduint la necessitat de mà d’obra.

Share This