Carcassa i suport de comandament

Client: Mitrol

Any: 2018

Treball realitzat: Optimització i disseny de peces

Categoría: Maquinària | Peces

Descripció

Redisseny i optimització de carcassa i suport de comandament per a una empresa de sistemes d’automatització industrial i programari. Una nova peça que substitueix a l’antic panell, que estava muntat per un conjunt de gairebé 30 peces assemblades entre si. Quelcom que comportava que la peça final fos fràgil, ja que depenia de peces unides amb caragols, que havien de ser reforçats amb certa periodicitat. A banda, les peces per separat (tal com eren a la peça inicial) tenen menys força, per tant el conjunt tenia en general menys força. Gràcies a l’optimització i el nou redissenyo en una peça composta de 3 parts hem pogut obtenir una peça amb força estructural i més resistent. A més, la nova peça està fabricada amb resina PA12, un material més fort i resistent que qualsevol dels altres materials dels quals estava fabricada la peça original.
Es tracta d’una peça ergonòmica, que s’ajusta a la mà de l’usuari i pot ser personalitzada en funció de les necessitats, de la mateixa manera que succeeix amb la pantalla, que pot ser adaptada a la mesura desitjada. Un resultat que no s’hauria pogut aconseguir amb peces d’injecció per motlle
Share This